Vanaf EagleBe 4.1.5 kan je als gemeente zelf instellen of je wenst te werken met Werkdagen of Kalenderdagen wat betreft de aanvraagtermijn, en dit zowel voor de IOD-aanvragen als de evenement-aanvragen. 


Hiervoor navigeer je naar Beheer > Aanvraagformulier > Overige Instellingen (scroll hiervoor helemaal naar beneden!) waarbij je volgende opties terugvindt:Naargelang de keuze van je bestuur, kan je instellen of dit aanvraagtermijn in werkdagen of kalenderdagen moet berekend worden.