Standaard biedt Eaglebe een dynamisch aanvraagformulier IOD aan, waarbij je per inname type verschillende parameters kan aanpassen (aanvraagtermijn, facturatie, verplichte bijlage, helptekst,…). Meer uitleg over de standaard mogelijkheden lees je in dit helpdesk artikel.


Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze module IODFlex, krijg je als bestuur nog meer controle over het aanvraagformulier IOD. Op deze manier kunnen ook de meer atypische innames (terrassen, stelplaatsen, kunstwerken, …) makkelijk worden verwerkt via Eaglebe met een eigen aanvraagformulier. 


Wat je allemaal kan instellen en hoe je hiervoor te werk gaat lees je in dit helpdesk artikel.


IODFlex instellingen

Alle nodige instellingen gebeuren via het menu 'Beheer - Inname Types'. Hier krijg je een overzicht van alle inname types binnen de Eaglebe omgeving van jouw bestuur. Om de type specifieke instellingen aan te passen maak je gebruik van het potlood-icoon voor het desbetreffende inname type. Naast de standaard instellingen (naam, aanvraagtermijn, helptekst,...) kan je met de module IODFlex volgende parameters aanpassen:


Vraag & Helptekst

Instellen welke vragen getoond/verplicht zijn en ook de bijhorende helpteksten kunnen per vraag worden aangepast. 
Kleur

Instellen als welke kleur deze zone zal worden ingetekend. Zo krijg je in back office een overzicht van alle verschillende inname types op basis van kleur.Extra periode-instellingen

Hier kan je instellen of er van de aanvraagtermijn/minimum periode kan worden afgeweken (spoedprocedure). Je kan kiezen om een waarschuwing meegeven die getoond wordt op het aanvraagformulier wanneer deze termijnen worden overschreden. Aanvragen waarvoor deze termijnen werden overschreden, zullen ook in back office duidelijk te onderscheiden zijn. Sinds Release 4.2.4. is het ook mogelijk om een aanvraagtermijn voor een spoedprocedure te definiëren en een bijkomende administratieve kost hiervoor aan te rekenen. Let wel op dat dit enkel mogelijk is (en zal aangerekend worden) wanneer een werkbon-taak aangemaakt werd!Deze waarschuwingen worden getoond binnen het aanvraagformulier indien de opgegeven termijnen worden overschreden. Ook binnen back office zijn deze dossiers duidelijk te onderscheiden.