In het licht van de huidige Corona crisis, wordt vanuit het Nationaal Crisiscentrum aan de verschillende grensgemeenten gevraagd om de grensafsluitingen te documenteren binnen GIPOD (zie bijlage).  Via het EagleBe Smart City Platform kunnen deze afsluitingen makkelijk toegevoegd, onderhouden en gedeeld worden. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in dit helpdesk artikel.


Grensafsluiting toevoegen

Om conform het voorstel van het Nationaal Crisiscentrum te werken, kunnen de grensafsluitingen op volgende manier worden toegevoegd binnen EagleBe:

  1. Maak een nieuw inname type aan via 'Beheer - Aanvraagformulier - Inname types' met volgende instellingen:
    • Naam: COVID19 maatregel
    • Type: Betoging
    • Dagen op voorhand: 0
  2. Geef de grensafsluitingen in via een nieuwe aanvraag van het type 'COVID19 maatregel' met beschrijving 'Afsluiten van de weg als gevolg van COVID 19 maatregel'
  3. Eens alle grensafsluitingen ingetekend zijn kan het type 'COVID19 maatregel' verwijderd worden

Grensafsluitingen beheren

Alle grensafsluitingen zullen worden weergegeven binnen het EageBe Smart City Platform. Als bestuur kan je ook gebruik maken van alle functionaliteiten van EagleBe om op deze manier makkelijk advies te vragen, documenten toe te voegen, eventuele conflicten op te sporen, ...


Grensafsluitingen communiceren

Alle grensafsluitingen worden weergegeven binnen onze EagleBe Map voor het grote publiek. Om deze maatregelen op een duidelijke manier te communiceren kan je (per dossier) via het tabblad 'Extra - Publieke Info' een boodschap toevoegen op maat. Hier kan een duidelijke beschrijving worden meegegeven van de maatregelen, dewelke makkelijk kan worden aangepast naargelang de heersende maatregelen.