Binnen de EagleBe kalender ben je als bestuur in staat specifieke sluitingsperiodes (brugdagen, niet algemene feestdagen, ...) in te stellen. Deze periodes worden ingesteld vanuit het menu 'Kalender'. Hier kan je via de optie 'Toevoegen' een nieuwe sluitingsperiode toevoegen.Via de optie 'Toevoegen', kan je een nieuwe gebeurtenis toevoegen. Deze kan je voorzien van een specifiek type, een titel en de desbetreffende datum. Iedere gebeurtenis zal per dag worden ingevuld, langere sluitingsperiodes worden dus dag per dag ingegeven. Het is wel mogelijk 1 specifieke gebeurtenis te herhalen.


Nieuwe gebeurtenissen kunnen optioneel worden weergegeven op het aanvraagformulier als tijdelijke melding.Let op: Wanneer een sluitingsperiode wordt ingegeven zal hiermee rekening worden gehouden in de aanvraagtermijn van innames en evenementen. Deze termijnen zullen berekend worden op basis van uitsluitend de werkdagen.