Integratie met Notula van Green Valley


Sinds versie 4.1.3 is het mogelijk om rechtstreeks vanuit Eaglebe agendapunten aan te maken in Notula, het notuleringspakket van Green Valley. Dit is een aparte module en hiervoor dient er contact opgenomen te worden met het Eaglebe-team en Green Valley.


Eens de module aanstaat, moet er in de Beheer => Organisatie-pagina een standaard auteur ingevuld worden. Dit is de gebruikersnaam van de auteur die het agendapunt zal aanmaken, en moet overeenkomen met een gebruikersnaam binnen uw Notula-omgeving. Er wordt aangeraden een nieuwe generieke gebruiker aan te maken bij Notula, en vervolgens die gebruikersnaam te gebruiken als standaard auteur.Eens dit is opgeslagen, kan er bij de autorisatie stap een agendapunt aangemaakt worden, door te klikken op 'Agenda punt aanmaken'


Het agendapunt komt dan binnen in Notula als concept, en kan je vinden onder ‘Externe concepten’. In Eaglebe wordt een duimspijker-icoontje geplaatst naast de status van het dossier, zodat het duidelijk is of er al een agendapunt voor de inname werd aangemaakt of niet.

Zoals te zien is in het concept wordt allerlei belangrijke informatie van de inname toegevoegd aan het agendapunt. Onder andere:


  • Eagle ID

  • Opmerking van de aanvrager

  • Naam van de aanvrager

  • Type van de inname

  • Periode van de innameOok de gegeven adviezen, en alle documenten die op de Documentenpagina een vinkje hebben, worden aan het agendapunt toegevoegd. Om andere documenten, zoals uploads, toe te voegen aan het agendapunt, kan je in de Documentenpagina een aantal documenten selecteren en toevoegen aan het agendapunt.


Wanneer het agendapunt na de zitting gesloten wordt, verandert de kleur van het duimspijker-icoontje van blauw naar groen.


Op dat moment moet je in Eaglebe bij Autorisatie de aanvraag nog goed-of afkeuren.