Per categorie kan je ook een helptekst instellen. Deze tekst wordt getoond op het aanvraagformulier als aanvragers een bepaald categorie selecteren en kan handig zijn om hen extra informatie mee te geven omtrent deze inname.


De helptekst van een innametype, die je kan instellen onder Beheer/Aanvraagformulier/Inname types is html-gevoelig. Zeer concreet wil dit zeggen dat je bv. aanklikbare links kan instellen binnnen deze helptekst. Beschouw daarvoor onderstaand voorbeeld:


Dit is een <a href="https://app.eaglebe.com" target="_blank"> aanklikbare</a> linkDeze tekst ziet er dan op het aanvraagformulier zo uit: 


Dit is een aanklikbare link


Hierbij let je best op volgende zaken:


  • alle tekst die niet tussen de <a></a> staat, wordt getoond als normale tekst
  • de link waarnaar je wilt verwijzen stop je tussen de quotes achter href=""
  • het tekststukje target="_blank" mag je zeker niet weglaten, dit zorgt ervoor dat de link in een nieuw tabblad wordt geopend.
  • de tekst die tussen de  <a></a> staat, wordt getoond als de aanklikbare tekst.


Een concreet voorbeeld dat je eenvoudig kan overnemen is bijvoorbeeld deze helptekst i.v.m. aanvragen voor wielerwedstrijden:


 Voor het indienen van wielerwedstrijden is het invullen van <a href="http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Info_nieuw_KB_28062019/AANVRAAG_VERGUNNING_N_5P.pdf" target="_blank">dit formulier</a>  verplicht


Deze link verwijst door naar het verplichte formulier en zal er als volgt uitzien:


Voor het indienen van wielerwedstrijden is het invullen van dit formulier verplicht