eGovFlow is een slim e-loket van Vanden Broele. Het probeert dé front-office te zijn voor uw website, waarbij de burger alle attesten, aktes, vergunningen, ... kan opvragen op een digitale manier, ipv aan het loket.


EagleBe kan koppelen met eGovFlow: op deze manier kan de burger via hetzelfde e-loket (eGovFlow) zijn aanvraag starten tot inname openbaar domein, of evenement, of ...


Hoe werkt dit? We tonen het graag: 

  1. https://oudenaarde.egovflow.be/
  2. Zoek op "inname"
  3. Meld je aan (merk op: je kan ook doorgaan zonder aanmelden)
  4. Je komt uiteindelijk het op het EagleBe formulier terecht, en alle contactgegevens zullen automatisch staan ingevuld.


Eaglebe Account


Het EagleBe account is volledig gekoppeld rond het e-mailadres. Elke aanvraag die met hetzelfde e-mailadres gebeurt, zal gekoppeld worden aan het account. Van zodra de burger een account aanmaakt, zal elke aanvraag van het verleden en de toekomst automatisch verschijnen in het portaal van de burger.


eGovFlow <=> Eaglebe Account

Als een burger binnenkomt via eGovFlow, dan is dit onafhankelijk van het Eaglebe account. Het Eaglebe account zal elke aanvraag koppelen op basis van het e-mailadres. 


Merk op: 

  • een burger die éénmaal een verhuis aanvraagt, zal geen account op Eaglebe nodig hebben, en komt via eGovFlow.
  • een aannemer die 10-tallen aanvragen verwerkt bij verschillende lokale besturen, zal niet via eGovFlow komen, maar via zijn Eaglebe Portaal


De integratie met eGovFlow is dus vooral nodig als je eGovFlow al hebt. Je moet geen eGovFlow kopen, speciaal voor Eaglebe.


Voorlopig integreert Eaglebe nog niet met CSAM rechtstreeks maar enkel via eGovFlow, omdat er nog geen nood is vanuit de markt. Dit zal in de loop van komende maanden zeker veranderen. We houden je vast en zeker op de hoogte als deze integratie klaar is.