Indien je de aanvrager de mogelijkheid wenst te bieden om aan te geven of zijn inname zich enkel voordoet op werkdagen (met het oog op de periode bij Facturatie), kan je onder Beheer > Aanvraagformulier > Overige instellingen, volgende vink aanzetten:
Wanneer deze vink aanstaat in beheer, verschijnt volgende vraag op het aanvraagformulier:
Wanneer de aanvrager deze vraag aanvinkt, zal bij de details van de aanvraag volgende vink standaard verschijnen:Indien bovenstaande vraag/vink aangeduid staat, zal de periode herrekend worden: de dagen in het weekend worden niet meegerekend bij de berekening van de retributie (bv. aantal dagen hierboven is 9 dagen, maar er worden slechts 7 dagen aangerekend. 


Je kan deze vink bij de details van de aanvraag steeds uit (- of aan) vinken indien nodig.