Voor innames kan door Eaglebe eenvoudig een automatisch parkeerverbod gegenereerd worden.


Lees hier hoe je hiervoor te werk moet gaan! 


1) Bij Validatie zie je een nieuwe checkbox 'Bereken automatisch parkeerverbod'. Indien je wenst dat Eaglebe het parkeerverbod zelf berekent, in plaats van deze zelf te moeten intekenen bij het tabblad 'Signalisatie', vink je deze box aan:


Voor een automatisch parkeerverbod hoef je 'Signalisatieplan nodig' niet aan te vinken, het parkeerverbod zal automatisch gegenereerd worden indien aangevinkt. Het is wel handig om steeds een signalisatieplan te maken, aangezien vanaf nu ook het aantal onderborden berekend wordt op basis van het aantal borden van het type E-parkeren in het signalisatieplan!


Door automatisch het parkeerverbod te laten genereren aan de hand van bovenstaande vink, kan ook gemakkelijk en automatisch het juiste aantal onderborden afgedrukt worden.Na de aanvraag te hebben gevalideerd, zie je dat er automatisch parkeerverbodsborden zijn toegevoegd aan het begin en het einde van de zone:
Indien de zone in de lengte langer is dan 30m, zal er een (of meerdere) extra bord(en) toegevoegd worden aan de signalisatie, zoals in onderstaand voorbeeld met een parkeerverbod over 40m:

In back-office kunnen de verkeersborden nog verplaatst worden in het tabblad 'Signalisatie' indien gewenst.


Daarnaast kan je in tabblad 'Validatie' de uiterste borden (volgorde van de pijlen) verwisselen, ook indien gewenst: