Sinds EagleBe 4.0.4 is het mogelijk om een mailing list toe te voegen binnen EagleBe voor het verzenden van documenten naar een lijst van standaard ontvangers. Deze ontvangers kan je toevoegen via 'Beheer - Documenten - Derden'. Hier kan je meerdere ontvangers toevoegen op basis van een naam en een e-mailadres.Wanneer je documenten verzend vanuit het tabblad Documenten (Hoe documenten verzenden?), krijg je nu de optie om de toegevoegde standaard ontvangers te selecteren. Bij verzenden zullen de documenten bijgevolg verzonden worden naar de opgegeven e-mailadressen horend bij de ontvangers.