In dit artikel worden de verschillende gebruikersrollen en taken in meer detail uitgelegd. 


De gebruikersrollen zijn alle rechten die een gebruiker heeft om een bepaalde actie te MOGEN uitvoeren in Eaglebe.


Gebruikersrollen:

 • Administrator: geeft toegang tot de Beheer pagina & geeft toelating om in goedgekeurde dossiers nog wijzigingen aan de aanvraag te volbrengen
 • Advies: stelt de gebruiker in staat advies te geven op een dossier
 • Autorisatie: stelt de gebruiker in staat een inname openbaar domein goed (of af) te keuren
 • Documenten: stelt de gebruiker in staat documenten aan te maken of toe te voegen aan een dossier
 • EventAutorisatie: stelt de gebruiker in staat een evenement goed (of af) te keuren 
 • EventValidatie: stelt de gebruiker in staat een evenement te valideren
 • Export: stelt de gebruiker in staat een export te nemen van alle gegevens
 • Facturatie: stelt de gebruiker in staat de facturatie van een dossier aan te passen
 • Gebruiker: basis rol, de gebruiker kan alles inzien maar niets aanpassen
 • Afgeschermd advies: stelt de gebruiker in staat afgeschermde documenten en adviezen in te zien
 • Signalisatie: stelt de gebruiker in staat de signalisatie aan te passen
 • Validatie: stelt de gebruiker in staat een dossier te validerenDe taken zijn alle acties die MOETEN uitgevoerd worden in Eaglebe door een bepaalde gebruiker. 


Taken:


 • Autorisatie: stelt de gebruiker in staat een inname openbaar domein goed (of af) te keuren
 • EventAutorisatie: stelt de gebruiker in staat een evenement goed (of af) te keuren 
 • EventValidatie: stelt de gebruiker in staat een evenement te valideren
 • Signalisatie: stelt de gebruiker in staat de signalisatie aan te passen
 • Validatie: stelt de gebruiker in staat een dossier te valideren


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Hoe worden dossiers verdeeld of toegewezen in Eaglebe?


Eaglebe zoekt naar gebruikers die de taken hebben om bepaalde acties uit te voeren.


Voorbeelden:

 • Er komt een nieuwe aanvraag Inname Openbaar Domein toe in de Back-Office van Eaglebe. Het dossier wordt toegewezen aan de gebruiker die de taak Validatie heeft.  
 • Er komt een nieuwe aanvraag voor een Evenement toe in de Back-Office van Eaglebe. Het evenement wordt toegewezen aan de gebruiker die de taak Eventvalidatie heeft.


Hebben meerdere personen de taak om een actie uit te voeren? Dan zal Eaglebe at random tussen deze personen de taken verdelen. 


Het komt er op neer dat natuurlijk enkel personen die ook effectief dossiers zullen behandelen, taken hebben aanstaan bij hun gebruiker.


Gebruikers die geen acties moeten uitvoeren in Eaglebe maar enkel het platform moeten kunnen raadplegen, hebben voldoende met enkel Gebruikersrollen in te stellen. 

Typisch zijn dit de rollen: Gebruiker, Documenten

Adviesverleners krijgen bovenop deze 2 rollen wel nog de rol/taak Advies.


Back-up?

 • Ben je back-up van een gebruiker die alle taken uitvoert in Eaglebe? Wel dan heb jij enkel dezelfde gebruikersrollen nodig, maar niet per sé de taken. Met de rollen kan jij ten alle tijde de taken overnemen van je collega.