Indien de medewerker graag iets nieuws zou willen of iets veranderd wilt zien binnen Eaglebe, kan hij dit ook eerst intern met de SPOC bespreken:

  • Is de verandering zinvol voor een geoptimaliseerde werking van het vergunningsproces binnen de organisatie ? 

  • Is de verandering ook gewenst door andere medewerkers binnen de organisatie?


Indien zinvol en gewenst, kan de SPOC deze rapporteren op onze Helpdesk. Een gedetailleerde beschrijving van de feature, in de mate van het mogelijke, kan bijdragen tot de ontwikkeling van een feature die zo dicht mogelijk aanleunt bij de noden van jullie organisatie.