Waarom bestaat een jaarvergunning?

Het concept van jaarvergunningen bestaat zodat het lokaal bestuur geen administratief werk heeft bij elke aanvraag. De aannemer/nutsmaatschappij geniet het vertrouwen van het lokaal bestuur om veilig het openbaar domein in te nemen. Zo moet deze aannemer vaak gewoon een melding doen dat er werk zou gebeuren op een locatie tijdens een periode.


Meldingsplicht via Eaglebe

Dankzij Eaglebe is het vergunnen echter heel wat eenvoudiger geworden, en is er geen administratief werk. We vragen dus nog steeds aan de uitvoerder om te melden via Eaglebe dat er werk zal gebeuren op jullie grondgebied. Er bestaat geen versnelde aanvraagprocedure want ... het aanvraagformulier van Eaglebe is al super beperkt: 

  • Wie gaat er werken? Als de aanvrager is ingelogd in Eaglebe, worden zijn contactgegevens automatisch ingevuld.
  • Wanneer gaat er gewerkt worden? Dat kunnen we moeilijk weglaten.
  • Waar gaat er gewerkt worden? Dat kunnen we ook moeilijk weglaten, de aanvrager moet immers controleren of er geen andere werken vergund zijn op die locatie en tijdens die periode. De aanvrager voert dus zelf de conflictdetectie uit.


Het aanvraagformulier van Eaglebe zou je kunnen uitbreiden door een TYPE aanvraag toe te voegen: "Werken onder jaarvergunning". Je kan ook gewoon vragen aan de aannemer om in zijn beschrijving het woord "jaarvergunning" toe te voegen, en dan weet de dossierbehandelaar dat er geen signalisatieplan nodig is en/of adviezen en dat je snel kan vergunnen.

Controleer wel of er geen omleidingen nodig zijn, en indien deze nodig zijn, voeg de omleiding dan toe (via tabblad signalisatie > omleiding). 


Voordeel om te melden via Eaglebe

Het voordeel is dat er toekomstige conflicten vermeden kunnen worden. Als iemand een verhuis aanvraagt maar er is iemand bezig "onder jaarvergunning", dan zal dat direct duidelijk worden. 


Het vermijden van conflicten, en het garanderen van de veiligheid op het openbaar domein zijn echt enorm belangrijk. Het zal echter enkel werken indien ALLE geplande innames gemeld worden. Indien de aanvrager zijn meldingsplicht niet nakomt, is de kans op conflicten immers groot.