Je gaat van start met Eagle maar wil dit op een duidelijke manier communiceren naar de burger (lees ook Communicatie - starten met Eagle)? Hiervoor is natuurlijk aan aanpassing nodig van de website. Op de website van je gemeentebestuur staat vandaag de "oude" aanvraagmethode uitgelegd. Deze pagina's moet je vernieuwen om de nieuwe aanvraagmethode uit te leggen: via Eagle. Maar wat moet er nu juist op deze pagina staan? Dit is natuurlijk een eigen beslissing van het gemeentebestuur maar er kan steeds verwezen worden naar een aantal pijlers:


  • Wat is een inname openbaar domein?
  • Hoe moet deze gebeuren?
  • Wat gaat dit kosten?
  • Signalisatie
  • Bijkomende info


In dit artikel bespreken we kort deze pijlers en geven we een algemeen overzicht hoe deze pagina eruit kan zien. Om enkele 'real life' voorbeelden te bekijken verwijzen we naar de volgende steden en gemeenten: Aalst, Oostende, LennikWat is een inname openbaar domein?


Hier komt een korte beschrijving van wat een inname openbaar domein inhoudelijk is, in welke situatie deze moet worden aangevraagd en de opmerking dat hier steeds een toelating voor nodig is van het gemeentebestuur.


Enkele algemene voorbeelden waarvoor een vergunning nodig is kunnen hier worden meegegeven. 


Voorbeeld:

'Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor: het plaatsen van containers, het afsluiten van (een deel van) de rijbaan, een inname van stoepen en fietspaden, ...'Hoe moet deze gebeuren?


Hier wordt verwezen naar het Eagle aanvraagformulier of het Eagle portaal. Dit kan via een link of met een button voorzien met bijvoorbeeld de tekst: nieuwe aanvraag. Zo een button kan je steeds maken via http://css3buttongenerator.com/, of uw IT coordinator kan u ook helpen. 


 

Er kan ook meer info worden meegegeven in verband met welke gegevens verwacht worden, hoeveel dagen op voorhand de aanvraag moet gebeuren, welke specifieke documenten moeten worden meegegeven, ...Wat gaat dit kosten?


Hier komt een korte beschrijving van de kostprijs of wordt verwezen naar het retributie reglement. Er kan ook meer info worden meegegeven in verband met de verschillende betalingsmogelijkheden en of dit op voorhand of achteraf moet gebeuren.Signalisatie


Hier geef je meer uitleg over de signalisatie die nodig is bij inname openbaar domein. Dit is zeer specifiek voor iedere gemeente en kan ingevuld worden volgens eigen goeddunken. Voorbeelden hierbij zijn wanneer moet signalisatie geplaatst worden, moet zelf een signalisatieplan toegevoegd worden, gebeurd de plaatsing door de gemeente of niet, ...Bijkomende info


Hier kan verwezen worden naar de reglementen, handleidingen of contacten van de gemeente inzake inname openbaar domein. Vaak wordt er gewerkt met links naar documenten of andere pagina's op de site van de gemeente.


Daarnaast kan ook meer info gegeven worden over de extra mogelijkheden van Eagle voor de aanvrager. Denk hierbij aan hoe een aanvraag te verlengen, een betaalbewijs te downloaden, aanpassingen kunnen gebeuren, ... Hier kan ook gelinkt worden naar de website van Merkator


Als laatste kan hier ook verwezen worden naar onze Publieke Kaart. Deze is ontwikkeld om de aanvrager te voorzien van alle nodige informatie inzake lopende innames en hinder in zijn gemeente. Dit is de beste manier voor de burger om voorziene hinder te bezichtigen en kan ook helemaal gepersonaliseerd worden via Eaglebe (publieke info). Er kan ook rechtstreeks verwezen worden naar het grondgebied van uw gemeente door de link aan te passen. Voorbeeld: app.eaglebe.com/map/lokeren