Elke gebruiker van Eagle werkt bij een afdeling van uw lokaal bestuur: Politie, Secretariaat, Technische Dienst, GIS, enzovoort. Via Beheer > Organisatie > Mijn Afdelingen kan u dit beheren.

 

 

Door een afdeling te selecteren aan de hand van het drop down menu, kan je de afdeling editeren. Je kan deze verwijderen aan de hand van de knop ‘Verwijderen’ of de aangebrachte wijzigingen opslaan aan de hand van de knop ‘Opslaan’


 

Door op het plusteken te klikken, kan je een afdeling toevoegen en onmiddellijk de instellingen hiervan aanpassen:

 • Naam: de naam van de afdeling kan je steeds wijzigen

 • "Vergunningen kunnen aan deze afdeling worden toegewezen?"
  Dit moet je aan zetten (bolletje naar rechts) als deze afdeling dossierbeheerder kan zijn van bepaalde dossiers. Bijvoorbeeld de afdeling Politie heeft dit bijna nooit aan staan.

 • "Gebruikers uit deze afdeling kunnen advies geven op Manifestaties?"
  Dit moet je aan zetten als deze afdeling advies moet geven op Inname Openbaar Domein. Bijvoorbeeld bij Politie zal dit altijd aan staan.

 • “Gebruikers uit deze afdeling kunnen advies geven op Evenementen?” 
  Dit moet je aan zetten als deze afdeling advies moet geven op Evenementen. Hierbij kan je aanduiden op welke thema’s (Mobiliteit, Geluid, Catering, …) de afdeling advies kan geven. 

 • Verantwoordelijke:
  Selecteer hier een gebruiker die verantwoordelijk is binnen deze afdeling. De gekozen gebruiker zal "probleemtaken" krijgen toegewezen als iemand negatief advies uitbrengt. Dit moet je enkel invullen als aan deze afdeling vergunningen kunnen worden toegewezen.

 


Vergeet niet om gebruikers toe te wijzen aan afdelingen! Dit kan u doen via Beheer > Mijn gebruikers > Editeer een gebruiker en selecteer de afdeling.