Voor afdelingen die ook vergunningen kunnen afleveren, moet je een verantwoordelijke aanduiden. Deze verantwoordelijke krijgt de probleemtaak als het dossier een negatief advies zou krijgen. Je past de verantwoordelijke aan door naar Beheer > Organisatie > Mijn Afdelingen > Selecteer de afdeling, en selecteer onderaan de verantwoordelijke, en druk op Opslaan.

 

Opgelet: "Vergunningen kunnen aan deze afdeling worden toegewezen?" moet aanstaan (naar rechts).