In de loop van 2018 werd de nieuwe verkeersbordendatabank gelanceerd (ook bekend als "snelheid.vlaanderen"). Deze databank is een kopie van de bestaande verkeersbordendatabank, maar er is nieuw leven in geblazen. En hopelijk kan u op deze manier gemakkelijker de informatie beheren. Deze databank kunnen we ook visualiseren voor uw bestuur, in Eaglebe. Dit ziet er als volgt uit: Hoe kan u gebruik maken van deze functionaliteit?

  1. Log in op uw verkeersbordendatabank. Meer info vindt u via http://www.mow.vlaanderen.be/verkeersborden/
  2. Via de handleiding van de verkeersborden databank, kan u te weten komen hoe u verkeersborden kan exporteren. We hebben echter gemerkt dat het niet mogelijk is om grote verkeersopstellingen te exporteren. U zal dus enkele exports moeten maken, en kan niet het ganse grondgebied exporteren. Om dit te verbeteren, kan u best een melding maken dat deze feature dringend is via verkeersborden@vlaanderen.be
    Zorg dat uw export telkens een goede naam heeft, bijvoorbeeld de wijk of de straat die u exporteert. Op deze manier kan u later, bij een update, gemakkelijk een export nemen van de specifieke zone.
  3. Bezorg ons alle .zip bestanden via e-mail / wetransfer / ...
  4. Merkator zal al deze .zip bestanden omvormen tot een WMS, en deze WMS serveren in Eagle.