Een gebruiker editeren kan via Beheer > Mijn gebruikers > Selecteer een gebruiker en klik op het pennetje. 

Hier kan je dan:

  • Het e-mail adres aanpassen. Pas op: een e-mailadres kan maar één keer geregistreerd worden in onze database. 

  • Toegewezen afdeling aanpassen. Het beheer van afdelingen doe je via (Beheer > Mijn organisatie > Afdelingen)

  • Gebruikersrollen aanpassen: Gebruikersrollen = welke rechten heb je. Taken toewijzen = welke plichten heb je. 

  • Een gebruiker actief/inactief maken.