Inleiding

In het kort, wat doet de module Controle? Het maakt controle en toezicht uiterst eenvoudig, je kan de mensen die de controle moeten uitvoeren - eenvoudig aansturen.

  1. U krijgt een tabblad "Werkbon" waarin uw diensten kunnen aanduiden of de vergunning gecontroleerd moet worden. Daarbij kan een datum ingevuld worden wanneer de controle moet plaatsvinden. 
    • 3 dagen voor de vergunning start: typisch worden dan parkeerverbodsborden geplaatst (zie ook Module Werkbon), het is dan interessant om te noteren welke wagens aanwezig zijn.
    • Tijdens de vergunning: typisch wordt de zone van een vergunning "te klein" ingetekend voor bepaalde werven. Zo kan u controleren of de zone voldoet aan de vergunning.
    • Na de vergunning: een vergunning voor infrastructuurwerken of een grote torenkraan kunnen vaak resulteren in schade. Zo kan u na de vergunning controleren of de staat van het wegdek niet beschadigd is.
  2. 's Morgens maakt u een Werkbon (PDF) document. De werkbon is een samenvatting van de vergunningen die vandaag gecontroleerd moeten worden. Deze werkbon geeft u mee met de Technische Dienst/Stadswachter/Politie.
  3. Deze "controleur" gaat op ronde en duidt aan welke vergunningen gecontroleerd zijn op de Werkbon (PDF).
  4. 's Avonds past u in Eagle aan vergunningen gecontroleerd werden, zodat deze vergunningen niet meer verschijnen in de nieuwe Werkbon Controle van "morgen".