In het aanvraagformulier wordt er gevraagd aan de burger om het type inname te beschrijven. Standaard voorzien wij een lijstje van veelgebruikte type innames. 

 • Maar wat als u niet wilt dat er een speelstraat aangevraagd kan worden via Eaglebe?

 • Een bepaald type schept verwarring en u wilt dit graag aanpassen?


Dan ben je op de juiste pagina gekomen om te lezen hoe je dit zelf kan aanpassen!


Hoe pas je dit lijstje aan?

Alle nodige instellingen gebeuren via het menu 'Beheer - Inname Types'. Hier krijg je een overzicht van alle inname types binnen de Eaglebe omgeving van jouw bestuur. Binnen dit overzicht is het mogelijk om:

 • Nieuwe types toe te voegen (via het plus icoon rechtsboven). 
 • Types te activeren/deactiveren (schuifknop). Actieve inname types zullen zichtbaar zijn binnen het aanvraagformulier, gedeactiveerde types niet.
 • De volgorde van de types binnen het aanvraagformulier aan te passen (pijltjes naar boven/onder). De volgorde binnen de beheerspagina zal overgenomen worden binnen het aanvraagformulier.Hoe pas je een type aan?

Om de type specifieke instellingen aan te passen maak je gebruik van het potlood icoon voor het desbetreffende inname type. LET OP:  Vergeet niet om op 'Opslaan' te drukken onderaan de tabel met inname types om aanpassingen op te slaan!


Via het potlood icoon kan je standaard volgende parameters aanpassen:

 • Naam: deze zal gebruikt worden binnen het aanvraagformulier.
 • Type: deze zal gebruikt worden bij de publicatie in GIPOD.
 • Afdeling: dit is de dienst waarbij een aanvraag van dit type zal terecht komen ter validatie.
 • Aanvraagtermijn: dit is het aantal dagen dat tussen de aanvraag en de startdatum van de vergunning mag zijn. Een sportwedstrijd aanvragen moet bijvoorbeeld minstens 1 maand op voorhand gebeuren, een container echter 5 dagen.
 • Minimum periode: indien een inname gelijk welke duur mag hebben, dan vult u 0 in. Indien een inname altijd per blok van 7 dagen moet gebeuren, dan vult u 7 in.
 • Helptekst: het is optioneel om een begeleidende tekst toe te voegen. Deze helptekst wordt getoond in het aanvraagformulier indien het type geselecteerd wordt. Aan deze helptekst kan je ook een hyperlink toevoegen. Hoe je dit doet, lees je hier.
 • Start / Eind: een suggestie van het start- / eindtijdstip van de inname.
 • Overige: Hier kan je instellen of de werkbonvraag gesteld moet worden voor dit inname type (wanneer gebruik gemaakt wordt van de module Werkbon). Daarnaast kan je ook meegeven verplicht een bijlage moet toegevoegd worden bij de aanvraag van dit type.IODFlex

Wanneer je als bestuur gebruik maakt van onze module IODFlex, is het mogelijk nog dieper te duiken in de configuratie van ieder inname type. Welke extra parameters kunnen worden aangepast via deze module lees je in het helpdesk artikel 'IODFlex - hoe beheer ik het aanvraagformulier?'


Indien je als bestuur interesse hebt in deze module, kan je altijd contact opnemen via onze helpdesk.