GIPOD genereert Info & Alarmlijsten om de GIPOD data in orde te krijgen. Zo wordt er tegenwoordig gevraagd om de Hinder steeds duidelijk te beschrijven met volgende reden (quote van AGIV) 

De belangrijkste opdracht van GIPOD is de hinder in kaart te brengen voor gans Vlaanderen zodat de Lijn , de hulpdiensten en alle andere gebruikers van de GIPOD-data een zicht krijgen op de impact van de ingevoerde werken en vergunde manifestaties.
Deze lijsten tonen dus zeer duidelijk aan dat u acties moet ondernemen om uw GIPOD data te perfectioneren. U moet dus eigenlijk vanaf nu altijd de Hinder gaan beschrijven via Eagle. Dit kan u via het tabblad Signalisatie > Hinder. 


Hoeft u hiervoor speciaal naar GIPOD te gaan? Neen! Deze lijsten krijgt u ook te zien in Eagle, onder het Dashboard.
Klik op de Info & Alarmlijsten en u krijgt dezelfde lijsten te zien. Het is de bedoeling dat al deze notificaties op 0 moeten staan.

  • De donkergroene lijsten zijn de ALARMEN, dit zijn zaken die u dringend moet oplossen. 
  • De lichtgroene lijsten zijn de INFO berichten, dit zijn zaken die iets minder belangrijk zijn, maar eigenlijk ook moeten opgelost worden.

We gebruiken volgende afkortingen

  • SA = synergieaanvraag
  • WO = werkopdracht
  • MAN = manifestatie
  • OML = omleiding

In onderstaand voorbeeld zien we 4 Alarmlijsten en 3 Infolijsten.
Klik op een lijst om deze open te klappen en alle notificaties te zien. Hier klikken we bijvoorbeeld op de lijst "Mijn MAN - te beoordelen conflicten". Er komen direct verschillende "kaarten" te voorschijn van GIPOD-id's waar een actie moet ondernomen worden. 


Welke info zit er in zo'n "kaart"?  • Rechtsboven: Rechtsboven staat de Eagleid. Als deze aanwezig is, kan u hier op klikken om rechtstreeks deze EagleId te openen en de Hinder verder aan te vullen. Van zodra u de hinder opslaat, zal het alarm weggenomen worden in de Alarmlijst. (Als u de Info & Alarmijst-pagina van het dashboard opnieuw opent, wordt de nieuwe versie opgeladen. Dus u moet even refreshen.)
  • Linksboven: Sommige Gipod entiteiten zijn niet aangemaakt met Eagle, en dan is er geen EagleId aanwezig. Dan kan u klikken op de GipodId, dat brengt u rechtstreeks naar de Gipod entiteteit in GIPOD waar u bepaalde details kan editeren om het Alarm op te lossen. 
  • Inhoud: De inhoud bevat de GIPOD referentie en beschrijving, alsook een periode.  


Succes!