Volg onderstaande stappen om het eigen kabel en leiding netwerk te inspecteren. 

Belangrijk: ontdekt u fouten in uw eigen GIS data, open dan een nieuw ticket en beschrijf de fout zo goed als mogelijk. Een medewerker zal dit zo snel als mogelijk onderzoeken en oplossen.


In onderstaand voorbeeld willen we een specifieke leiding en manhole onderzoeken voor het rioleringsnetwerk. Voor andere type netwerken is deze workflow identiek.


  1. Ga naar uw specifieke pagina (bvb iemand van Aalst gaat naar https://aalst.klipservices.be)
  2. Login met uw persoonlijke user acccount
  3. Links van uw scherm verschijnt een lijst met "Thema's" en achtergronden ("Algemeen").


    Krijgt u deze lijst niet te zien? Druk dan op de 3 horizontale streepjes, linksboven in uw scherm, zoals hieronder weergegeven.  4. Klik op een laagnaam of op de 'slider', vb Riolering, om deze laag te activeren/deactiveren, zoals hieronder weergegeven.

  5. Klik op "i" of de informatie-button om informatie te kunnen opvragen van een element:


  6. Zoom in op de leiding die u wilt inspecteren. 


  7. Een popup verschijnt met de attribuut informatie. Deze informatie is opgebouwd zoals het IMKL decreet het voorschrijft.


  8. Soms komt het voor dat er meerdere elementen over elkaar liggen. Dan verschijnt volgende popup om het juiste object te kunnen selecteren. Kies het gewenste object en klik op "Toon Informatie".


Hiermee eindigt de handleiding om elementen te kunnen inspecteren. U kan alle lagen aanzetten om alle elementen te inspecteren.