Eens aangemeld op uw Eagle Portaal komt u standaard terecht op het tabblad "Mijn aanvragen". Hierin staan alle innames opgesomd die u reeds hebt aangevraagd en diegene die nog niet volledig zijn afgerond. 

 


 

Niet afgeronde aanvragen kan u verder afwerken door voor de desbetreffende aanvraag op ‘Open’ te klikken. Daarnaast kan u deze ook verwijderen indien deze niet langer van toepassing is.

 

De reeds afgeronde aanvragen worden weergegeven in een lijst waarin u kan zoeken op verschillende parameters van de aanvraag (locatie, type, datum, status en betaalstatus). Indien gezocht wordt op datum moet dit volgens het formaat ‘JJJJ-MM-DD’, om op een bepaalde maand of jaar te filteren wordt dit ‘JJJJ-MM’ of ‘JJJJ’. Voor elke aanvraag vindt u volgende informatie terug in de lijst:

  • Onderscheid inname openbaar domein & evenement

  • Locatie: adres

  • Referentie: Eagle-ID

  • Type: type van de aanvraag

  • Periode: start- en einddatum 

  • Status: huidige staat van de aanvraag (Validatie, Signalisatie, Advies, Authorisatie, Goedgekeurd, Afgekeurd, Geweigerd en Probleem).

  • Betaling: is de vergunning al dan niet betaald en via welke weg

  • Acties:  hier zijn enkele acties beschikbaar die van toepassing zijn voor de aanvraag