Rechtsboven in het Eagle Portaal staan 5 tabbladen die u doorverwijzen naar verschillende menus. In dit artikel geven we een kort overzicht van de verschillende tabbladen, deze worden meer uitvoerig besproken in hun respectievelijke artikels.

   • Help: dit tabblad verwijst naar onze helpdesk waar verschillende artikels te vinden zijn met meer uitleg over Eagle. Net zoals dit artikel :)

  • Mijn aanvragen: geeft een overzicht van alle afgeronde en niet afgeronde aanvragen

  • Nieuwe aanvraag: stelt de gebruiker in staat om een nieuwe aanvraag in te dienen bij een gemeente naar keuze

  • Profiel: stelt de gebruiker in staat om zijn contactgegevens en wachtwoord aan te passen of zich uit te loggen

  • Taal: hier kan de taal van het portaal ingesteld worden. Momenteel is er keuze tussen Nederlands of Frans.